En col·laboració amb FIU HouseEyesberg Studio i Telenoika. Workshop patrocinat per adidas Originals. 

The mastery of immersion éun programa col·laboratiu que tracta d’investigar les diverses possibilitats per crear experiències immersives en fulldome 360º. La primera part d’aquest programa es presenta dins de la programació del MIRA, amb un workshop i masterclass enfocat a la utilització de programari i les eines narratives en entorns immersius.

El Workshop estarà enfocat a la introducció i aplicació del programari Smode Studio, una eina que permet treballar de manera més àgil que altres programes gràcies la seva arquitectura basada en GPU i un workflow basat en “compositing” en temps real per capes 2D i 3D, efectes , sistemes de partícules i shaders. Smode permet importar contingut d’altres programaris o bé a crear-lo íntegrament dins de la pròpia aplicació, visualitzant-se en una simulació del canvas a treballar o bé directament sobre ell canviant paràmetres veient el resultat instantàniament, sense precàrregues. Incorpora un sistema de Timeline i tots els paràmetres són mapejables per MIDI/OSC o àudio, el que permet sinèrgies amb altres programaris per a continguts interactius o shows generatius àudio-reactius. Es tractaran tots els aspectes d’un projecte Fulldome, la creació de continguts audiovisuals 360º amb Smode, el plantejament tècnic i els diversos formats narratius per a formats immersius.

 

P R O F E S S O R A T :

José Vaaliña (Director creatiu d’Eyesberg Studio)

Jordi Massó (Artista CG i especialista en Smode)

 

D A T E S :

Els dies 29-30-31/10 i 2/11, de 16:00-20:00, es realitzará un Taller de Smode a FIU House + Telenoika on s’aprendran els aspectes bàsics del software.

05-06/11, de 11:00-14:00 y de 15:00-18:00, el Workshop es realizará íntegramente dins del MIRA Dome by adidas Originals, de 16 metros de diàmetre i instal·lat al pati exterior del recinte del MIRA, amb l’objectiu de generar peces audiovisuals en 360 per grups directament projectades a l’estructura.  

Espais: FIU House + Telenoika + Fabra i Coats (5 projectors + Surround sound system)

 

R E Q U E R I M E N T S :

Imprescindible ordinador amb targeta gràfica dedicada amb sistema operatiu Windows o Mac amb Windows (Bootcamp)

Es recomana una GPU potent per treballar de manera fluïda.

Smode Studio instal·lat (Descarrega’l gratis AQUÍ).

Coneixements previs de software com Cinema 4D o After Effects.

Es recomana investigar prèviament projectes d’exemple que proporciona Smode Studio.

Opcional: Els alumnes podran portar interfaces MIDI o sensors per la interacció amb els paràmetres del programa com per exemple NanoKorg o similars, Akai APC, Teclats MIDI, Leap Motion, Kinect…

PREU: 200€.  

Inscripcions: bit.ly/WorkshopMIRA2018.

 

E S T R U C T U R A :

–> DIA 1: DILLUNS 29 OCT: Teoría i DIY Mini-Dome

Localització: FIU. Horari: 16:00 – 20:00. 

TEMARI:

Presentació professors i alumnes.

Què és una experiència Fulldome? Teoria de la Immersió.

Mini-Dome de cartró per escriptori DIY: Construeix el teu propi dome per previsualitzar les teves experiències immersives amb un prototip personal.

Software: Cinema 4D & Pepakura.

 

–> DIA 2: DIMARTS 30 OCT: Introducció a Smode Studio Part 1

Localització: FIU. Horari: 16:00 – 20:00. 

TEMARI:

Philosophy

General Interface

Preferències

Devices

2D / 3D Layers

Shaders

Masks

Modifiers: Effects and ISF

Sistemes de partícules

Càmeres

 

–> DIA 3: DIMECRES 31 OCT: Introducció a Smode Studio Part 2

Localització: Telenoika: 16:00 – 20:00. 

TEMARI:

Animació i Timeline

Funcions

Links

MIDI i OSC

Gestió de diverses composicions

Composicions com textures

Share Elements

Audioreactive i conversió d’àudio a Keyframes

Camera mapping

 

–> DIA 4: DIVENDRES 2 NOV: De l’ordinador al show

Localització: FIU. Horari: 16:00 – 20:00. 

TEMARI:

Optimització de rendimen

Optimització de qualitat

Bakes, Exports, Consolidate

Video outputs, Spout i NDI

Overview de Smode Station: Projectes de gran escala

Presentació de projectes per part de l’alumnat i orientació per a dur-los a terme

Pràctica / Creació de Continguts

 

–> DIA 5: DILLUNS 5 NOV: Creació de projectes personals

Localització: MIRA Dome by adidas Originals a Fabra i Coats. Horari: 11:00-14:00 i 15:00-18:00.

Pràctica / Creació de Continguts

 

–> DIA 6: DIMARTS 6 NOV: Creació i exhibició de projectes personals

Localització: MIRA Dome by adidas Originals a Fabra i Coats. Horari: 11:00-14:00 i 15:00-18:00.

Pràctica / Creació de Continguts: Ajustos i renders finals

Exhibició de treballs dels alumnes

Sopar, opinions, intercanvi d’idees, Networking

TOTAL hores lectives: 28h.