WORKSHOP A L’IAAC AMB KYLE MCDONALD

02/11/2018
WORKSHOP A L’IAAC AMB KYLE MCDONALD

“COMPUTER VISION AND MACHINE LEARNING FOR INTERACTIVE ART”

En el marc del MIRA 2018, IAAC ofereix un taller per al públic interessat dimarts 6 i dimecres 7 de novembre. Aquesta és una gran oportunitat per aprofundir en aquest camp amb l’expert Kyle McDonald, un artista que treballa amb codi. Crea instal·lacions audiovisuals interactives i immersives, performances i noves eines d’exploració creativa. Utilitza tècniques de visió per computador, aprenentatge per ordinador, treball en xarxa i computació per crear experiències inusuals.

La visió per computador (CV) es refereix a una àmplia col·lecció de tècniques que permeten a les computadores fer afirmacions intel·ligents sobre el que està succeint en les imatges digitals i el vídeo. L’art interactiu ha incorporat tècniques de visió per computador des de la dècada de 1970. En els últims cinc anys, l’aprenentatge automàtic (ML) ha tingut un paper més important en problemes relacionats com el reconeixement d’objectes i la segmentació d’imatges. Aquest taller cobrirà tots dos temes.

Començarem amb una breu introducció històrica al CV i al ML i l’art dels mitjans de comunicació. Després passarem a exemples pràctics que s’executen en el navegador o en màquines remotes. Investigarem els kits d’eines basats en JavaScript per a la visió computeritzada en temps real: jsfeat per a la manipulació de píxels, flux òptic i detecció d’objectes, clmtrackr per a la comprensió de cares, i APIs propietàries per al reconeixement d’imatges. Després ens enfocarem en tècniques d’aprenentatge de màquines més experimentals que utilitzen Python per crear visualitzacions de grans conjunts de dades o imitar text o imatges.

Per treure el màxim profit d’aquest taller, s’ha de tenir almenys un any d’experiència amb un llenguatge de programació basat en text com JavaScript o Python. Els assistents han de portar un portàtil amb una càmera web i Chrome instal·lat, i tenir un compte de Google.

Inscripcions AQUÍ.

Dates i Hores: 6 i 7 novembre, de 10 a 18.

Idioma: Anglès.

Es guardaran 4 llocs per dones.

Preu: 175€.